Dlaczego KONTAFIN?

Jesteśmy od ponad 20 lat na rynku usług księgowych i audytorskich.

Gwarantujemy pełną ochronę pod kątem prawidłowości rozliczeń w zakresie podatków.

Powiadomienia sms i e-mail o wysokości wyliczonych zobowiązań podatkowych i terminach.

 • Caritas Polska w Lublinie
 • Centrum Europejskie Zrównoważonego Rozwoju we Wrocławiu
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Krakowie
 • Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego w Krakowie
 • Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnych w Warszawie
 • Fundacja Wspomagania Wsi w Warszawie
 • Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelecu
 • Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 • Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego w Warszawie
 • La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
 • Lubelska Fundacja Rozwoju w Lublinie
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w Skarżysku Kamiennej
 • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego w Lublinie
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie
 • Powiślańska Fundacja Społeczna w Warszawie
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
 • Stowarzyszenie ds. Badania i Pracy o Organizacji Przedsiębiorczości REFA
 • Stowarzyszenie Autorów ZAIKS
 • Towarzystwo Pomocy im. św. Alberta we Wrocławiu
 • Żorska Izba Gospodarcza w Żorach
Początek strony